土猫直播APP

B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 惯例赛
  • 季前赛
  • 惯例赛
  • 季后赛
统计 惯例
  • 惯例
  • 射中率
数据显现 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
季前赛 季后赛 射中率 总数居
比来挑选
暂有数据
暂有数据
合计场次加时场次时候得分防御篮板戍守篮板总篮板助攻封盖抢断失误犯规助失比投篮射中投篮脱手投篮射中率3分得分3分射中3分脱手3分射中率罚球得分罚球脱手罚球射中率
20-21 2 - - 104.5 209 5 10 37.5 75 42.5 85 28 56 3 6 6 12 19.5 39 26 52 1.4 37 74 77.5 155 47.7% 48 96 16 32 41.5 83 38.6% 14.5 29 19 38 76.3%
20-21 72 - - 108.1 7781 8.1 580 33.4 2407 41.5 2987 26.3 1892 3.9 282 7.9 570 13.3 957 18.9 1363 2 39.2 2825 83.8 6031 46.8% 38.9 2799 13 933 36.2 2607 35.8% 16.7 1201 21.1 1520 79.0%
球员场次首发时候得分防御篮板戍守篮板总篮板助攻封盖抢断失误犯规助失比投篮射中投篮脱手投篮射中率3分得分3分射中3分脱手3分射中率罚球得分罚球脱手罚球射中率
乌杜尼斯·哈斯勒姆 0 0
安德烈·伊格达拉 1 0
戈兰·德拉季奇 1 0
艾弗里·布拉德利 1 0
吉米·巴特勒 0 0
莫里斯·哈克利斯 2 2
迈耶斯·伦纳德 1 0
凯利·奥利尼克 1 0
邓肯·罗宾逊 2 2
巴姆·阿德巴约 2 2
BJ.约翰逊 2 0
泰勒·希罗 2 2
KZ·奥克帕拉 2 1
克里斯·席尔瓦 1 0
马克斯·斯特鲁斯 2 0
加布·文森特 0 0
肯德里克·纳恩 1 1
葡舍雷斯·阿丘瓦 2 0
保罗·埃布瓦 0 0
布里恩·泰瑞 1 0 -
特雷沃·阿里扎 30 27
埃弗里·布拉德利 0 0
莫里斯·哈克雷斯 0 0
凯利·奥利尼克 0 0
克里斯·席尔瓦 0 0
内马尼亚·别利察 11 2
维克托·奥拉迪波 4 4
德维恩·感德蒙 16 0
马克斯·斯特鲁斯 39 0
乌杜尼斯·哈斯勒姆 1 0
加布·文森特 49 7
安德烈·伊格达拉 63 5
戈兰·德拉季奇 50 11
艾弗里·布拉德利 10 1
吉米·巴特勒 52 52
莫里斯·哈克利斯 10 3
迈耶斯·伦纳德 3 2
凯利·奥利尼克 43 38
邓肯·罗宾逊 72 72
巴姆·阿德巴约 64 64
泰勒·希罗 54 15
KZ·奥克帕拉 36 9
克里斯·席尔瓦 9 0
肯德里克·纳恩 56 44
葡舍雷斯·阿丘瓦 61 4