土猫直播APP

B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

阶段 惯例赛
  • 季前赛
  • 惯例赛
  • 季后赛
统计 惯例
  • 惯例
  • 射中率
数据显现 场均数据
  • 场均数据
  • 总数据
季前赛 季后赛 射中率 总数居
比来挑选
暂有数据
暂有数据
合计场次加时场次时候得分防御篮板戍守篮板总篮板助攻封盖抢断失误犯规助失比投篮射中投篮脱手投篮射中率3分得分3分射中3分脱手3分射中率罚球得分罚球脱手罚球射中率
20-21 2 - - 110.5 221 9.5 19 35.5 71 45 90 23 46 5 10 7.5 15 21 42 27.5 55 1.1 40 80 80 160 50% 27 54 9 18 30 60 30.0% 21.5 43 31.5 63 68.3%
20-21 72 - - 113.6 8182 10 722 35 2521 45 3243 23.7 1705 6.2 447 9.1 654 13.7 986 20.2 1455 1.7 41.4 2981 86.9 6259 47.6% 33.8 2433 11.3 811 30.1 2170 37.4% 19.6 1409 25.5 1836 76.7%
球员场次首发时候得分防御篮板戍守篮板总篮板助攻封盖抢断失误犯规助失比投篮射中投篮脱手投篮射中率3分得分3分射中3分脱手3分射中率罚球得分罚球脱手罚球射中率
德怀特·霍华德 2 1
丹尼·格林 2 2 -
托拜厄斯·哈里斯 2 2
迈克·斯科特 2 0
塞斯·库里 2 2
贾斯汀·安德森 2 0
乔尔·恩比德 1 1
本·西蒙斯 2 2
富尔坎·科尔克马兹 2 0
托尼·布拉德利 2 0
特伦斯·弗格森 1 0
马蒂斯·赛布尔 2 0
文森特·波伊尔 2 0
达科塔·马提亚 2 0 -
谢克·米尔顿 2 0
以赛亚·乔 2 0
泰瑞斯·马克西 2 0
保罗·里德 1 0
雷琼·塔克 12 0
德怀特·霍华德 69 6
丹尼·格林 69 69
托拜厄斯·哈里斯 62 62
迈克·斯科特 51 12
塞斯·库里 57 57
乔尔·恩比德 51 51
本·西蒙斯 58 58
富尔坎·科尔克马兹 55 11
托尼·布拉德利 20 8
特伦斯·弗格森 12 0
马蒂斯·赛布尔 64 8
达科塔·马提亚 8 2
谢克·米尔顿 63 4
以赛亚·乔 40 1
加里·克拉克 2 0 -
泰瑞斯·马克西 60 8
伊格纳斯·布拉兹代基斯 1 0
梅森·琼斯 6 0
乔治·希尔 16 3
文森特·波伊尔 10 0
保罗·里德 26 0
安东尼·托利弗 11 0